::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
     
 
 
     
นางสาวโสภา มุ่งการนา
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
ตั้งแต่ วันที่ 16  พฤศจิกายน  2555 
Untitled Documentออนไลน์  1  คน