::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
 ::: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :::
Untitled Document
  กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
โรงเรียนปิด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
- คณะครูเปิดเตรียมการวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560
- ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน - รับเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน - หนังสือเรียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- นักเรียนเปิดภาคเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ ช่วงปิดภาคเรียนมีคณะครูอยู่เวรทุกวัน

กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้าน....31 มี.ค. 2560  09:26:09


 
Untitled Documentออนไลน์  2  คน