::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: สาระภาษาอังกฤษ :::
     
 
 
 
นางสาวประมาณ  บุญยัง
คบ. ภาษาอังกฤษ
ศศม. ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 
 
นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
คบ. ภาษาอังกฤษ
ครู
 
     
     
 
 
 
นายบรรหาญ ปัญโย
คบ. ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
 
     
     
 
 
 
นายอนันต์  ใยเพชร
คบ. การประถมศึกษา
ครูผู้ช่วย
 
     
Untitled Documentออนไลน์  3  คน