::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: สาระวิทยาศาสตร์ :::
 
นายวิโรจน์ มั่นต่อพงษ์
คบ. ฟิสิกส์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นางชนัญชิดา  บูรพันธุ์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครู
 
 
นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
ปริญญาตรี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูผู้ช่วย
 
Untitled Documentออนไลน์  2  คน

3