::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: สาระภาษาไทย :::
 
นางภัทรอร  เมืองแสน
คบ. การศึกษาปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวนภาภัสสร์  รักกสิกรณ์
คบ.การประถมศึกษา
ครู
 
นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์
ศศ.บ. ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณิชาภา  แย้มกุล
คบ. ภาษาไทย
ครู
 
Untitled Documentออนไลน์  1  คน