::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ :::
 
นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
คบ. การศึกษาปฐมวัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 

นายสมควร  อินทรจักร
ช่างครุภัณฑ์ 3

 
Untitled Documentออนไลน์  4  คน