::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
 
 
        

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 300 หมู่ 6ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี   

รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์  056–513525  โทรสาร  -

website: www.bhpsch.com  email : bhpsch@bhpsch.com

facebook : www.facebook.com/bhpsch

 
Untitled Documentออนไลน์  3  คน