เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 20คนที่เข้ารอบของการจัดประกวดการถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ ชุมชนวิถี ที่นี้บ้านฉัน???? โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ทั้งหมด 10  รูป  

 
                    อบรมเชิงปฏิบัติการ 20คนที่เข้ารอบของการจัดประกวดการถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ ชุมชนวิถี ที่นี้บ้านฉัน???? โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี