เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม เข้าชิงแล้วจ้าาาาา????? ทั้งหมด 9  รูป  

 
                    เข้าชิงแล้วจ้าาาาา?????
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี