เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม ค่ายลูกเสือ ป.1-ป.5 #เครดิตครูขนม ทั้งหมด 13  รูป  

 
                    ค่ายลูกเสือ ป.1-ป.5 #เครดิตครูขนม
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี