เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม ขอขอบคุณ พี่ๆเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าห้วยขาแข้ง ที่มาแจกแอปเปิ้ล ???? อันแสนอร่อย ให้กับเด็กๆห้วยเปล้า ???? ล่วงหน้าวันเด็ก #วันเด็ก #เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ???? #ห้วยขาแข้ง #ปอสามทับหนึ่ง #บ้านห้วยเปล้า ทั้งหมด 6  รูป  

 
                    ขอขอบคุณ พี่ๆเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าห้วยขาแข้ง ที่มาแจกแอปเปิ้ล ???? อันแสนอร่อย ให้กับเด็กๆห้วยเปล้า ???? ล่วงหน้าวันเด็ก #วันเด็ก #เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ???? #ห้วยขาแข้ง #ปอสามทับหนึ่ง #บ้านห้วยเปล้า
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี