เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม นักเรียน ชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ทั้งหมด 10  รูป  

 
                    นักเรียน ชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสารพัดช่างอุทัยธานี ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี