เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม ปิดท้ายงานกีฬากลุ่ม ลานสัก2เกมส์ (1) ทั้งหมด 10  รูป  

 
                    ปิดท้ายงานกีฬากลุ่ม ลานสัก2เกมส์ (1)
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี