::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
     
     
คำขวัญโรงเรียน
 
   
           การเรียนดี   วินัยเด่น   เน้นสิ่งแวดล้อม
     
     
     
     
ปรัชญาโรงเรียน
 
   
         สุวิชฺชาโน ภวํโหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
     
     
     
     
สีประจำโรงเรียน
 
     
        แดง - เหลือง
   
 
     
     

 

Untitled Documentออนไลน์  2  คน