::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
 
 
    ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 2
 
 
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
 
 
    ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1
 
 
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
 
Untitled Documentออนไลน์  1  คน