::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 ::: ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   :::รายละเอียดข่าว 

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 พ.ค. 2563 21:31:58