::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
     
 
   
มารยาทงามตา วาจาไพเราะ บ่มเพาะวินัย
     
     
   
สิ่งแวดล้อมดี พื้นที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น
     
Untitled Documentออนไลน์  1  คน